Stel Menus in in het Admin Paneel

Nederlands 1

Niveau 0-A1 / Level 0-A1
Deze cursus is bestemd voor hen die geen of bijna geen kennis van het Nederlands hebben.

10 INGESCHREVEN STUDENTEN

De cursus bestaat uit 14 wekelijkse lessen van 3 uur, in totaal 42 lesuren. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij enkele uren per week aan huiswerk besteden, door thuis korte teksten te lezen, naar audio- en videomateriaal te luisteren, woorden te leren en oefeningen te maken. Een deel van dit huiswerk maakt men op de website die bij het cursusboek hoort.

Het accent ligt op eenvoudig taalgebruik in het dagelijks leven en op onderwerpen als herkomst, familie en woonsituatie. Er is veel aandacht voor interactie en communicatie: je leert Nederlands spreken (en schrijven) in eenvoudige, alledaagse situaties. Ook wordt de basisgrammatica van het Nederlands behandeld, en er wordt geoefend op de uitspraak van de Nederlandse spraakklanken. Het doelniveau van deze cursus is gelijk aan niveau A1 van het ERK/CEF.

Lesmateriaal: Berna de Boer e.a.: Nederlands in gang. Derde, herziene druk. Bussum 2017. ISBN: 978 90 469 05560 9. € 39,50
Nederlands in gang is een multimediale beginnersmethode die bestaat uit een boek met teksten, woordenlijsten Nederlands-Engels en oefeningen, en een uitgebreide website met bijbehorende extra oefeningen en tests, audio- en videomateriaal en divers ondersteunend materiaal. Met een code in het boek krijg je twee jaar lang toegang tot deze website. Voor de cursus Nederlands 1 wordt gebruik gemaakt van de eerste helft van het boek. Daarna wordt de tweede helft van het boek behandeld in de vervolgcursus Nederlands 2. Als je beide cursussen volgt, kun je niveau A2 van het ERK/CEF bereiken.

De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. Als je van BplusC bericht hebt ontvangen dat de cursus inderdaad doorgaat, schaf dan het voorgeschreven cursusboek aan en breng dit mee naar de eerste bijeenkomst.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus hoef je geen kennis te hebben van de Nederlandse taal, maar wel is basiskennis van het Engels noodzakelijk. Ook dien je bekend te zijn met (de beginselen van) de grammatica van je eigen taal en/of het Engels.

The course is meant for those who have no (or very little) knowledge of Dutch. It consists of 14 weekly three-hour sessions, in total 42 hours. Participants are expected to spend several hours a week on homework: reading brief texts, listening to audio or video material, memorising vocabulary, and doing exercises. Part of the homework has to be done on the website that accompanies the course book. The course focuses on language skills in everyday situations, like introducing oneself, shopping and socialising. and on familiar subjects like family and housing. Grammar, on an elementary level, is an integral part of the course, as is practising Dutch speech sounds. The target level of the course is equal to level A1 of the CEF. Requirements No previous knowledge of Dutch is required to attend a Dutch 1 course, but it is essential that you have a basic knowledge of English and are familiar with the grammar terms in your mother tongue and/or English. Course material: Berna de Boer a.o.: Nederlands in gang. Third, revised edition. Bussum 2017. ISBN: 978 90 469 0560 9. € 39,50 Nederlands in gang is a multimedia method on a beginners level, consisting of a book with texts, Dutch-English wordlists and assignments, and an accompanying website with extra exercises and tests, audio and video documents, and a variety of supplementary material. A code in the book gives access to this website for two years. The Nederlands 1 course uses the first half of the book. The second half of this book will be dealt with in the follow-up course, Nederlands 2. By following both courses participants can reach level A2 of the CEF. The fee does not include course material. Please buy the prescribed course book, once you haved received confirmation from BplusC that the course will go ahead, and take it with you to the first session of the course.

Cursusoverzicht

Introductie
Introductieles NL1 01:00:00
scorm 00:00:00
videoklas 00:00:00

Cursus Beoordelingen

N.V.T

waarderingen
  • 5 sterren0
  • 4 sterren0
  • 3 sterren0
  • 2 sterren0
  • 1 sterren0

Geen beoordelingen gevonden voor deze cursus.

VOLG DEZE CURSUS
  • GRATIS
  • ONGELIMITEERDE TOEGANG
top
Skills4u 2020 ©